Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Arbeit - praca - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
Podjąć pracę
Warunki pracy
wynagrodzenie
dojazd
zamieszkanie
der Laufstegwybieg
aus dem Koffer lebenżyć na walizkach
in Frage kommenwchodzić w grę
der Dienstwagensamochód służbowy
der Dienstleistungsvertragumowa zlecenie
das Master-Studiumstudia magisterskie
zuständig sein fürbyć odpowiedzialnym za
die Zeitvertragumowa na czas określony
das Bachelor-Studiumstudia licencjackie
28 dni urlopu rocznie
die Berufserfahrungdoświadczenie zawodowe
rekompensata
die Anerkennunguznanie
być w związku
die Überstundennadgodziny
der Schornsteinfegerkominiarz
unbefristeter Vertragumowa na czas nieokreślony
einen Vertrag abschließenzawrzeć umowę
die Kündigungsfristokres wypowiedzenia
die Unterstützungwsparcie
zrównoważenie
der Werksvertragumowa o dzieło
nowe wyzwania zawodowe
Vielseitigkeitróżnorodność
oddać do dyspozycji
nabywać umiejętności
die Flexibilitätelastyczność
auf der Jobsuchew poszukiwaniu pracy
eine Arbeit suchen/ findenszukać/ znaleźć prace
arbeitslos seinbyć bezrobotnym
die Arbeitsstellemiejsce pracy
per Internet eine Arbeitsstelle suchenszukać miejsca pracy przez internet
im Internrt/ in der Zeitung nachsehensprawdzać w gazecie, internecie
die Stellenanzeigeoferta pracy
sich die Stellenazeige ansehenobejrzeć oferty pracy
die Agentur für Arbeiturząd pracy
in die Agentur für Arbeit gehenchodzić do urzędu pracy
mit dem Berufsberaten sprechenrozmawiać z doradcą zawodu
sich beraten lassenzasięgać rady
erfahren vondowiedzieć się o
sich bewerben umubiegać się o
eine Stelle bekommendostać pracę
der Ausbildungsplatzmiejsce zdobywania zawodu
Voraussetzungenwymagania
die Kenntnisseumiejętności
die Fremdsprachenkenntnisseumiejętności językowe
perfekt Deutsch könnenznać język niemiecki perfekcyjnie
fließen sprechenmówić płynnie
im Wort und Schriftw mowie i w piśmie
die Grundkenntnisseumiejętności podstawowe
Grundkenntnise in Deutschpodstawowa znajomość języka niemieckiego
die Computerkenntnisseumiejętności obsługi komputera
der Führerscheinprawo jazdy
den Führerschein habenmieć prawo jazdy
volljährig seinbyć pełnoletnim
unter 18 seinmieć poniżej 18 lat
die Erfahrungdoświadczenie
Erfahrung in, mitdoświadczenie w, z
der Lebenslaufżyciorys
den Lebenlauf schreibennapisać życiorys
persönliche Datendane osobowe
die Schulausbildungwykształcenie
der Schulabschlussukończenie szkoły
praktische Erfahrungenzdobyte doświadczenia
das Praktikumpraktyka
der Auslandsaufenthaltpobyt za granicą
die Bewerbunglist motywacyjny
die Bewerbung verschickenwysłać podanie
der Bewerberosoba ubiegająca się o prace


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej