Nauka Jezyka Niemieckiego Online

die Adjective(1) - przymiotniki(1) - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
illegal, illegitimnielegalny
irrationalnieracjonalny
irregulArnierówny
irreligiOsniereligijny
intolerantnietolerancyjny
indiskretniedyskretny
inkompetentniekompetentny
inkonsequentniekonsekwentny
inkohArentniespójny
instabilniestabilny
inkorrektniepoprawny
zuverlAssig - niezawodnyreliable
gesprAchig, geschwAtzig - gadatliwytalkative
geistesabwesend, zerstreut - roztargnionyabsent-minded
friedlich, ruhig, sacht - spokojnycalm
achtsam, vorsichtig/umsichtig - ostrożnycautious
dUnkelhaft, eingebildet, eitel, groSkotzig - zarozconceited
feig - tchórzliwycowardly
beherzt, mutig, tapfer - odważny, dzielnybrave
grausam - okrutnycruel
ehrlich, rechtschaffen - uczciwyhonest
folgsam, gehorsam - posłusznyobedient
ausgeglichen, ausgewogen - zrównoważonyeven-tempered
vergesslich, zerstreut - zapominalskiforgetful
aufrichtig, ehrlich - szczeryfrank / sincere
dreist, frech, vorlaut, unverschAmt - bezczelnyimpudent
mUndig - dojrzałymature
reizbar - drażliwyirritable
launisch - humorzastymoody
gutglAubig/leichtglAubig, vertrauensselig - łatwowgullible
vorwitzig - wścibskinosy
hartnAckig, starrsinnig - uparty, zawziętyobstinate
besitzergreifend, dominant - zaborczypossessive
rUde, ungefAllig, unhOflich - nieuprzejmyrude
selbstbewusst, selbstsicher - pewny siebieself-confident
verschlossen, zugeknOpft - zamknięty w sobieself-contained
egoistisch, selbstsUchtig - samolubnyselfish
boshaft, bOswillig, gehAssig - złośliwyspiteful
sparsam, Okonomisch - oszczędnythrifty
herzinnig, herzlich, warmherzig - serdecznywarm-hearted
vertrauenswUrdig - godny zaufaniatrustworthy
rUcksichtsvoll, taktvoll - taktownyconsiderate


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej