Nauka Jezyka Niemieckiego Online

czasowniki - nieregularne - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
backen backte gebackenpiec
beginnen begann begonnenzaczynać
bieten bot gebotenoferować
bleiben blieb gebleibenzostać
brennen brannte gebranntpalić się

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej