Nauka Jezyka Niemieckiego Online

angielski - czasowniki - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
be was beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunrozpoczynać
break broke brokenłamać
bring brought broughtprzynieść
build built builtbudować
burn burnt burntpalić
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosewybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutobcinać
do did donerobić (na D)
draw drew drawnrysować
drink drank drunkpić
drive drove drivenjeździć (na D)
eat ate eatenjeść
fall fell fallenopadać
feel felt feltczuć
find found foundznajdować
fly flew flownlatać
forget forgot forgottenzapominać
forgive forgave forgivenprzebaczać
get got gotdostawać
give gave givendawać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć
hang out hung out hung outwynosić
have had hadposiadać
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenukrywać
hit hit hituderzać
hurt hurt hurtboleć
keep kept keptutrzymywać
know knew knownwiedzieć
lay laid laidkłaść
leave left leftopuszczać
learn learnt learntuczyć się
let let letpozwalać
lie lay lainkłamać
lose lost losttracić
make made maderobić(na M)
mean meant meantznaczyć
meet met metspotykać
płacić
wkładać
czytać
jeździć (na R)
dzwonić
biegać
mówić (na S)
widzieć
sprzedawać
wysyłać
tworzyć
świecić
strzelać
pokazywać
śpiewać
siedzieć
spać
rozmawiać
pędzić
literować
spędzać
dzielić
stać
kraść
pływać
brać
uczyć (kogoś)
mówić (na T)
myśleć
rozumieć
wstawać
ubierać
wygrywać
pisać
be was beenbyć
beat beat beatenbić
become became becomestawać się
begin began begunrozpoczynać
break broke brokenłamać
bring brought broughtprzynieść
build built builtbudować
burn burnt burntpalić
buy bought boughtkupować
catch caught caughtłapać
choose chose chosewybierać
come came comeprzychodzić
cost cost costkosztować
cut cut cutobcinać
do did donerobić (na D)
draw drew drawnrysować
drink drank drunkpić
drive drove drivenjeździć (na D)
eat ate eatenjeść
fall fell fallenopadać
feel felt feltczuć
find found foundznajdować
fly flew flownlatać
forget forgot forgottenzapominać
forgive forgave forgivenprzebaczać
get got gotdostawać
give gave givendawać
go went goneiść
grow grew grownrosnąć
hang out hung out hung outwynosić
have had hadposiadać
hear heard heardsłyszeć
hide hid hiddenukrywać
hit hit hituderzać
hurt hurt hurtboleć
keep kept keptutrzymywać
know knew knownwiedzieć
lay laid laidkłaść
leave left leftopuszczać
learn learnt learntuczyć się
let let letpozwalać
lie lay lainkłamać
lose lost losttracić
make made maderobić(na M)
mean meant meantznaczyć
meet met metspotykać
płacić
wkładać
czytać
jeździć (na R)
dzwonić
biegać
mówić (na S)
widzieć
sprzedawać
wysyłać
tworzyć
świecić
strzelać
pokazywać
śpiewać
siedzieć
spać
rozmawiać
pędzić
literować
spędzać
dzielić
stać
kraść
pływać
brać
uczyć (kogoś)
mówić (na T)
myśleć
rozumieć
wstawać
ubierać
wygrywać
pisać


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej