Nauka Jezyka Niemieckiego Online

adsas - asdasd - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
be was beenbyć -
beat beat beatenbić -
become became becomestawać się -
begin began begunrozpoczynać -
break broke brokenłamać -
bring brought broughtprzynieść -
build built builtbudować -
burn burnt burntpalić -
buy bought boughtkupować -
catch caught caughtłapać -
choose chose chosewybierać -
come came comeprzychodzić -
cost cost costkosztować -
cut cut cutobcinać -
do did donerobić (na D) -
draw drew drawnrysować -
drink drank drunkpić -
drive drove drivenjeździć (na D) -
eat ate eatenjeść -
fall fell fallenopadać -
feel felt feltczuć -
find found foundznajdować -
fly flew flownlatać -
forget forgot forgottenzapominać -
forgive forgave forgivenprzebaczać -
get got gotdostawać -
give gave givendawać -
go went goneiść -
grow grew grownrosnąć -
hang out hung out hung outwynosić -
have had hadposiadać -
hear heard heardsłyszeć -
hide hid hiddenukrywać -
hit hit hituderzać -
hurt hurt hurtboleć -
keep kept keptutrzymywać -
know knew knownwiedzieć -
lay laid laidkłaść -
leave left leftopuszczać -
learn learnt learntuczyć się -
let let letpozwalać -
lie lay lainkłamać -
lose lost losttracić -
make made maderobić(na M) -
mean meant meantznaczyć -
meet met metspotykać -
pay paid paidpłacić -
put put putwkładać -
read read readczytać -
ride rode riddenjeździć (na R) -
ring rang rungdzwonić -
run ran runbiegać -
say said saidmówić (na S) -
see saw seenwidzieć -
sell sold soldsprzedawać -
send sent sentwysyłać -
set up setup set uptworzyć -
shine shone shoneświecić -
shoot shot shotstrzelać -
show showed shownpokazywać -
sing sang sungśpiewać -
sit sat satsiedzieć -
sleep slept sleptspać -
speak spoke spokenrozmawiać -
speed sped spedpędzić -
spell spelt speltliterować -
spend spent spentspędzać -
split up split up split updzielić -
stand up stood up stood upstać -
steal stole stolenkraść -
swin swam swumpływać -
take took takenbrać -
teach taught taughtuczyć (kogoś) -
tell told toldmówić (na T) -
think thaught thaughtmyśleć -
understand understood understoodrozumieć -
wake up woke up woken upwstawać -
wear wore wornubierać -
win won wonwygrywać -
write wrot writtenpisać -


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej