Nauka Jezyka Niemieckiego Online

ZahlwOrter 1 - Liczebniki 1 - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
null, die Null0
ein(s)1
zwei2
drei3
vier4
fUnf5
sechs6
sieben7
acht8
neun9
zehn10
elf11
zwOlf12
neuenzehn19
achtzehn18
siebzehn17
sechzehn16
fUnfzehn15
vierzehn14
dreizehn13
zwanzig20
dreiSig30
vierzig40
fUnfzig50
einundfUnfzig51
dreiundzwanzig22
sechsunddreiSig36
sechzig60
siebzig70
achtzig80
neunzig90
hundert100
zweihundert200
sechshundert600
hunderteins101
hundertfUnf105
dreihundertneun309
tausend1000
zweitausendsechshunderteinundfUnfzig2651
sechstausend6000
eine MIllion1 000 000
eine Milliarde1 000 000 000
acht Milliarden8 000 000 000
plus+
minus-
malx
durch:
gleich, ist=
sechs Komma neun6,9
fUnf hoch zwei gleich fUnfundzwanzig5^2=25
zweite Wurzel aus fUnfundzwanzigpierwiastek z 25
dritte Wurzel aus siebenundzwanzig gleich dreipierwiastek kwadratowy z 27 równa się 3
a plus b in Klammern zu Quadrat(a+b)^2
ein Drittel1/3
ein FUnftel1/5
vier Achtel4/8
anderthalb, einundeinhalb1 i 1/2

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej