Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Irregular Verben 6 - czasowniki nieregularne 6 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
wollen(willst)-wollte-gewolltchcieć*
wissen(weiSt)-wusste-gewusst von Dwiedzieć*
lassen(lAsst)-lieS-gelassen Akazać/pozwalać/zostawiać*
lessen(liest)-las-gelesen Aczytać*
essen(isst)-aS-gegessenjeść*
fressen(frisst)-fraS-gefressenżreć*
stoSen(stOSt)-stieS-gestoSenpopychać, szturchać* (ew. przylegać, zderzyć, ergo
verbitten-verbat-verbeten mir/dir Awypraszać sobie coś
geraten(gerAtst)-geriet-ist geratenpopaść w jakiś stan (np. we wściekłość, tarapaty,
geraten(gerAtst)-geriet-ist geraten in Awpaść w
gerinnen-gerann-ist geronnenskrzepnąć, ściąć się
quellen(quillst)-quoll-ist quollen aus Dtryskać z
schwinden-schwand-ist geschwundenzmniejszać się, maleć, ubywać
schreiten-schritt-ist geschrittenpostępować
schreiten-schritt-ist geschritten zur Tatprzejść do czynu
geschehen(geschiehst)-geschah-ist geschehenwydarzyć się, stać się
geschehen(geschiehst)-geschah-ist geschehen Ddziać się z kimś
geschehen(geschiehst)-geschah-ist geschehen lassentolerować
dUrfen(darfst)-durfte-gedurftmóc, mieć pozwolenie*
kOnnen(kannst)-konnte-gekonntmóc, być w stanie *
mOgen(magst)-mochte-gemocht Alubić*
mUssen(musst)-musste-gemusstmusieć*
bersten(birst)-barst-ist geborstenpęknąć
bersten(birst)-barst-ist geborsten vor Freude/Lachpęknąć z radości/śmiechu/złości
schleichen-schlich-ist geschlichenskradać się
schleichen-schlich-ist geschlichen aus Dwymykać się z
sterben(stirbst)-starb-ist gestorbenumierać
sterben(stirbst)-starb-ist gestorben vor Aumierać na coś/z czegoś
gestorben seinnie dojść do skutku
das Sterbenagonia, konanie
kein Sterbenswort!ani słówka!
weichen-wich-ist gewichen Dpoddawać się, ustępować
bleiben-blieb-ist gebliebenzostać, pozostać (ale nie stać się!)
dringen-drang-ist gedrungenprzedostać się, przebić się, przeniknąć
werfen(wirfst)-warf-geworfen[stoSen]*
vergessen(vergisst)-vergaS-vergessen Azapomnieć*
fallen(fAllst)-fiel-gefallen(s)padać
nehmen(nimmst)-nahm-genommen Abrać*
sich nehmen(nimmst)-nahm-genommen Dwziąć sobie coś
schmelzen-schmolz-ist geschmolzentopnieć
schwellen(schwillst)-schwoll-ist geschwollennabrzmieć
sprieSen-spross-ist gesprossenwschodzić, rosnąć
sprieSen-sprieSte-ist gesprieStwschodzić, rosnąć (wersja z szarfes)
verlOschen(verlischst)-verlosch/verlOschte-ist vergasnąć
gedeihen-gedieh-ist gediehenczynić postępy, dojrzewać, rozwijać się
genesen-genas-ist genesenwyzdrowieć
gleiten-glitt-ist geglittenszybować, prześlizgnąć się, przebiec, pogładzić…
(znaczy: delikatne przemieszczenie ciało-ciało
kriechen-kroch-ist gekrochenczołgać się, płaszczyć się
rennen-rannte-ist geranntgnać, latać, w znaczeniu pot. iść gdzieś
rinnen-rann-ist geronnenpłynąć, wyciekać, przesypywać się
gebAren(gebierst)-gebar-ist geborenurodzić
erschrecken Aprzestraszyć kogoś (+haben)
erschrecken(erschrickst)-erschrack-ist erschrockenprzestraszyć się
erschrecken(erschrickst)-erschrack-ist erschrockenprzestraszyć się na myśl


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej