Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Irregular Verben 3 - czasowniki nieregularne 3 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
kennen-kennte-hat gekenntznać
senden-sandte-hat gesandtnadawać (np. film)
seden-sandte-hat gesandt D Awysyłać komuś coś
wenden-wandte-hat gewandtobracać
sich wenden-hat wandte-gewandt an Azwracać się do
sich wenden-wandte-hat gewandt gegen Azwrócić się przeciw
sich zum Besseren wenden-wandte-hat gewandtzmienić się na lepsze
mOgen(magst)-mochte-hat gemocht Alubić*
kOnnen(kannst)-konnte-hat gekonntmóc, być w stanie*
etwas dafUr kOnnen(kannst)-konnte-hat gekonntmieć na coś wpływ
etwas nich vergessen kOnnen(kannst)-konnte-hat geknie być w stanie czegoś zapomnieć
dUrfen-durfte-hat gedurftmóc, mieć pozwolenie*
mUssen(musst)-musste-hat gemusstmusieć*
denken-dachte-hat gedacht an Amyśleć o
denken-dachte-hat gedacht Uber Asądzić o
gut von D denken-dachte-hat gedachtdobrze o kimś myśleć
D zu denke-dachte-gedacht gebendać komuś do myślenia
nachdenken-dachte nach-hat nachgedacht Uber Arozmyślać, zastanawiać się nad
sollen-sollte-gesolltmieć powinność
Was soll`s?I co z tego?
wollen(willst)-wollte-gewolltchcieć*
wollen(willst)-wollte-hat gewollt zu Dudać się do kogoś
wenn du willstjeżeli chcesz
wissen(weiSt)-wusste-hat gewusst von Dwiedzieć o*
sich wissen(weiSt)-wusste-hat gewusst zu helfen Dumieć sobie poradzić z
wissen(weiSt)-wusste-hat gewusst N zu schAtzenpotrafić docenić
soviel ich weiSo ile mi wiadomo
brennen-brannte-hat gebranntpalić się
brennen-brannte-hat gebrannt auf Aknuć
sich brennen-brannte-hat gebrannt an Dpoparzyć się
darauf brennen-brannte-hat gebrannt zupalić się do
bringen-brachte-hat gebrachtprzynieść
bringen-brachte-hat gebracht zu N Aodprowadzić do [np. drzwi] kogoś
verbringen-verbrachte-hat verbracht Aspędzać


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej