Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Irregular Verben 1 - Czasowniki nieregularne 1 - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
dUrfen-durfte-gedurftmóc, mieć pozwolenie
kOnnen-konnte-gekonntmóc, być w stanie
mOgen-mochte-gemocht Alubić
mUssen-musste-gemusstmusieć
nachdenken-dachte nach-nachgedacht Uber Arozmyślać o
sollen-sollte-gesolltmieć powinność
wollen-wollte-gewolltchcieć
wissen-wusste-gewusst von Dwiedzieć
brennen-brannte-gebranntpalić się
bringen-brachte-gebracht zu Dprzynosić
verbringen-verbrachte-verbracht Aspędzać
denken-dachte-gedacht an Amyśleć o
denken-dachte-gedacht Uber Asądzić o
kennen-kannte-gekannt Aznać
senden-sandte-gesandt an D-komuś/A-cośwysyłać
sich wenden-wandte-gewandt an Azwracać się

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej