Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Grünexakt_2.1 - Exakt_2.1 - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
gefAllig, hold, nettmiły
der Alt/Neubau, die Altbautenstare/nowe budownictwo
der Bau, die Bauten1) budowla, 2) nur Singular: plac budowy
im Bau seinbyć w budowie
der Stock/das Stockwerk, die Stockwerkepiętro der Stock
am Stock gehenchodzić o lasce
die Etagepiętro
das Geschoss1) pociska, kula 2)kondygnacja
der Betreueropiekun
Was sind Sie von Beruf? Was machen Sie beruflich?Kim jest Pani z zawodu? (2)
gleichzeitigjednocześnie, w tym samym czasie
der Friedepokój [na świecie]
der Frieden, die Friedenpokój, harmonia, spokój
Friede sei mit euch!Pokój niech będzie z wami!
jdn in Frieden lassendać komuś spokój
friedlichpokojowy
dafUrza to
Parken ist kein Problem, dafUr die AtposphAre ist Parkowanie nie jest problemem, za to atmosfera jes
die Spanneprzedział, rozpiętość
Ich habe nur noch eine kleine Spanne Zeit.Mam jeszcze tylko chwilę czasu.
spannennapinać, zaprzęgać
auf A spannenoczekiwać czegoś w napięciu
spannendintrygujący, zajmujący [opowieść]
Muskeln an|spannennapinać mięśnie
seine Gedanken an|spannenskupiać myśli
seine KrAfte an|spannenwytężać siły
aus|spannen, (sich) aus|ruhen, sich erholenodprężać się (3)
die FlUgel aus|spannenrozpościerać skrzydła
die Segel aus|spannenrozpinać żagle
wie gewOhnlichjak zwykle
zur gewOhnlichen Zeito tej [porze], co zawsze
auSergewOhnlichnadzwyczaj, niezwykle
der Supermarkt, die SupermArktesupermarket
gewOhnen an Aprzyzwyczaić się do
relativ, respektive, verhAltnismASigrelatywnie
joggenuprawiać jogging
der Dachboden, die DachbOden; das Dachgeschosspoddasze, strych (2)
die Halle, der Vorraumhol, przedpokój (2)
die Veranda, die Verandenweranda
der Balkon, die Balkonsbalkon
die Terrassetaras
der Keller, die Kellerpiwnica
der Weinkeller (domowa)winiarnia (3)
der Abstellraum, der Speicherraumschowek, pomieszczenie magazynowe, rupieciarnia [d
die Abstellkammer, die Abstellkammern; die Bosenkaschowek, pomieszczenie magazynowe, rupieciarnia [d
das Kammerkonzertkoncert kameralny
der Kammerdienierkamerdyner
die Kochecke, die Kochnischeaneks kuchenny (2)
das Arbeitszimmer, das Kabinettgabinet (2)
das Ordinationszimmer, das Sprechzimmergabinet [lekarski] przyjęć
der Behandlungsraum, das Behandlungzimmermed. sala zabiegowa
die Bibliothek, die BUchereibiblioteka (2)
die PrAsenzbibliothekksięgozbiór podręczny
der Bibliothekar, die Bibliothekare(!)bibliotekarz
das Abwasserrohrrura kanalizacyjna
das Wasserrohrrura wodociągowa
das Auspuffrohrrura wydechowa
Was stOrt dich an deinem Wohnviertel?Co przeszkadza ci w twojej dzielnicy?
Woran stOrst du dich? (woran-D)ALE: Co cię gorszy? [dosł. czym się gorszysz]
Was gefAllt dir anm StandrandCo podoba ci się na obrzeżach miasta?
Das steht dir nicht an.Nie wypada ci.
Es schickte sich so.1) Tak się złożyło.
Es schickt sich nicht.2) To nie wypada.
es geziemt sich fUr jdn etw zu tunlit. nie przystoi komuś coś zrobić [nie godzi]
der Einzug, die EinzUge; Umzug, Auszugwprowadzenie się, przeprowadzka, wyprowadzka
der Geviertmeter, der Quadratmetermetr kwadratowy
der Staubkurz, pył
Staub wischenścierać kurze
sich aus dem Staub machenpot. zmywać się
kurz und bUndigALE: krótko i węzłowato
mit dem Bus (die Busse) fahrenjechać autobusem
das Dach, die DAcherdach
das Obdach, nur Singularlit. dach nad głową (nur Singular)
jdm Obdach gewAhrenzapewnić komuś dach nad głową
jdn in die WUste schickenwyrzucić kogoś na bruk [in]
jdn an die frische Luft setzenwyrzucić kogoś na bruk [an]
jdn auf die StraSe setzen/werfenwyrzucić kogoś na bruk [auf]
Obdachlos werden; auf der StraSe landenznaleźć się na bruku
ćwiartka, kwadrans, dzielnicadas Viertel, die Viertel (3)
der Kauf, die KAufekupno, zakup
der Einkauf, die EinkAufezakup w sensie materialnym, sprawunek
ein guter Kaufdobry zakup
einen Kauf um|stoSenanulować kupno
EinkAufe machenrobić zakupy
anonym, unbekanntanonimowo (2)
namenlosogromnie = niewypowiedzianie
unbekannter Soldatnieznany żołnierz
das Ambiente, die AtmosphAre, der Dunstkreisatmosfera (3)
die ArbeitsAtmosphAre, das Arbeitsklima, das Betriatmosfera w pracy
in Feststimmung seinbyć w świątecznym nastroju
die Treppe, die Treppenschody
das Treppenhaus (im Treppenhaus)klatka schodowa
mit Fug und Rechtprzen. całkowicie słusznie [mit Fug und Recht]
die Gegend,okolica
die Umgebungokolica w sensie otoczenie, towarzystwo
das GelAnde, die GelAndeokolica w sensie teren
ein flaches GelAndepłaski teren
eine Gegend mit SipermArkten UberziehenALE: rozbudować sieć supermarketów na jakimś teren
die Gegend von Pozenokolica Poznania
die Gegend um Pozen [herum]okolica wokół Poznania
die Leistengegendanat. okolica pachwiny
in die Gegend guckenpatrzeć w przestrzeń
dokonywaćleisten
Hilfe leistenudzielać pomocy
eine Unterischrift leistenskładać podpis
eine Zahlung leistendokonać wpłaty
(der) Widerstand (die WiderstAnde) leistenstawiać opór
jdm Gesselschaft leistendotrzymywać komuś towarzystwa
jdm einen guten Dienst leistenwyświadczać komuś przysługę
einen Eid leisten/ab|legenskładać przysięgę
Direk vor meinem Fenster befindet sich...Prosto przed moim oknem znajduje się...
ausgesprochen - nad wyrazDas ist ja direkt gefährlich, was du machst.
etw direkt Ubertragennadawać coś na żywo
unverzUglich - bezzwłocznieSie kommt direkt nach der schule hierher.
der Umwegokrężna droga
auf Umweg geheniść okrężną drogą
einen Umweg machennadkładać drogi
der Wohnblock, die Wohnblocksblok mieszkalny
die Bahausungdom, domostwo
das Zuhause, nur Singulardom, ognisko domowe
weitab von jeder menschlichen Bahausung wohnenmieszkać na odludziu
das Einfamilienhausdom jednorodzinny
das Eingenheimwłasny(!) dom jednorodzinny
das Doppelhausbliźniak
das Reihenhausszeregówka
die Villa, die Villen(!)willa
der Palast, die PalAstepałac
das Schloss, die SchlOsserzamek
das SchlOsschenpałacyk
szeregdie Reihe
reihenuszeregować coś obok czegoś
Perlen auf eine Schnur reihennawlekać perły na sznurek
in Reihen an|tretenustawić się w szeregu
sich reihennastępować po sobie
der Residenzrezydencja (2)
der KOnigsitzrezydencja króla
der Landsitzfolwark, rezydencja wiejska
das Lustschloss, der Sommerresidenz, der SommersitALE: rezydencja letnia (aż 3!)
usuwać/wydalać, oddalać sięent|fernen (sich) (2)
Eine BAckerei ist nur drei Minuten entfernt.Piekarnia jest oddalona tylko o 3 minuty.
das WeiSbrot, die WeiSbrotebiały chleb
das BrOtchen, die BrOtchenbułka
das Semmelmehl, das Paniermehl (jako panierka)bułka tarta (2)
das Bauernbrotwiejski chleb
das Vollkornbrotpełnoziarnisty chleb
das Schrotbrot, das Schwarzbrotrazowy chleb
das Dinkelbrotorkiszowy chleb
das KnAckebrotchleb chrupki
pipieinfachpot. prosty jak bułka z masłem
die Backwaren (nur PL), das GebAck (nur S.)pieczywo
das GebAck, die GebAckeALE: wypiek
das/die Baquettebagietka (2)
Da Schrotbackwaren sauer ist, smeckt es mir nicht.Ponieważ razowe pieczywo jest kwaśne, nie smakuje
erstens, zweitens, drittenspo pierwsze, po drugie, po trzecie
der BlAtterteig (nur Singular)ciasto francuskie
der Teig, die Teigeciasto (masa)
der Pfannkuchenteig (nur Singular)ciasto naleśnikowe
der MUrbeteig, die MUrbeteigegast. kruche ciasto
der Hefeteig, die Hefeteigegast. drożdżowe ciasto
die RUblitorte, die RUblitoretenALE: gast. ciasto marchewkowe
der Apfelkuchen, die ApfelkuchenALE: szarlotka
den Teig verknetengast. ugniatać ciasto
Leider, der Teig ist zusammengefallen.Niestety, ciasto opadło.


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej