Nauka Jezyka Niemieckiego Online

Charaktereigenschaften - cechy charakteru - Niemiecki słownik tematyczny.
Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
simpatischsympatyczny
zrównoważony
schludny
ambitny
przyjacielski
szczery
aktywny
zarozumiały
władczy
cierpliwy
tolerancyjny
instynktowny
dynamiczny
praktyczny
inteligentny
fascynujący
kapryśny
pesymistyczny
niezależny
namiętny
wspaniałomyślny
otwarty
radosny
hojny
miły
uprzejmy
pomocny
wierny
pracowity
zazdrosny
pełen tajemnicy
pełen fantazji
precyzyjny
skąpy
poważny
cichy
rozsądny
stanowczy
melancholijny
simpatischsympatyczny
ausgeglichenzrównoważony
ordentlichschludny
ehrgeizigambitny
freundlichprzyjacielski
erhlichszczery
aktivaktywny
eitelzarozumiały
władczy
geduldigcierpliwy
toleranttolerancyjny
instiktiveinstynktowny
dynamischdynamiczny
paktischpraktyczny
intelligentinteligentny
faszinierendefascynujący
launischkapryśny
pessimistischpesymistyczny
unabhangigniezależny
leidenschaftlishnamiętny
grossherzigwspaniałomyślny
often herzigotwarty
frochlichradosny
grosszugighojny
nettmiły
hoflichuprzejmy
hilfsbereitpomocny
treuwierny
arbeitsampracowity
eifersuchtigzazdrosny
geheimnisvollpełen tajemnicy
phantasievollpełen fantazji
praziseprecyzyjny
kleinlichskąpy
ernstpoważny
ruhigcichy
vernunftigrozsądny
entschlossenstanowczy
melancholischmelancholijny

Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej