Nauka Jezyka Niemieckiego Online

ągielski - spr - Niemiecki słownik tematyczny.

Słówko po niemiecku:Słówko po polsku:
against your better judgementwbrew zdrowemu rozsądkowi
cheat onzdradzić
dumprzucić
family valueswartości rodzinne
fellowshipkoleżeństwo
get your point acrosswytłumaczyć swój punkt widzenia
give someone the silent treatmentnie odzywać się do kogoś
go ballisticbardzo się zdenerwować
have a difference of opinionmieć różne zdania
have an affairmieć romans
lay down some ground ruleswyznaczać podstwowe zasady
push the limitstestować granice
set the boundariesstawiać granice
stop an allowancewstrzymać wypłatę kiesoznkowego
talk things throughprzedyskutować sprawę
tell sb offzbesztać kogoś
fall out withpokłócić się z
get a divorcerozwieść się
get back togetherwrócić do siebie
go on aboutciągle mówić o
have a fightpokółcić się
stick to the rulestrzymać się zasad
take sb's sidewziąć czyjąś stronę
walk out onodejść od kogoś


Dołącz do ludzi uczących się słówek efektywniej